Sal i condiments

Sal i condiments

Found 9 listings
Finca: Son Cànaves
Tenim la voluntat de treure profit dels recursos que dóna aquesta finca familiar i de practicar l’agricultura ecològica.
Finca: Torre d'Ariant
La terra és la nostra llar. Amb la compra del nostres productes es contribuiex a la conservació del voltor negre a Mallorca.
Finca: Casa Esment
A Esment oferim productes de qualitat amb contingut social.
Finca: S'hort de c'an Llissa
Ho feim com un temps, com sempre s’ha fet, i escoltam la naturalesa, que és molt sàvia.
Finca: Salinas d'Es Trenc
A Flor de Sal fomentam la conservació de l’ofici artesà de saliner, un dels mès antics i dels més durs de la nostra història.
Finca: Son Pou Nou
La història del nostre pebre bord dolç és la història de la nostra família.