Found 17 listings
Finca: Ecoilla
Oferim aliments d’origen ecològic, sense productes químics i amb el màxim respecte cap al benestar i la protecció dels animals.
Foravila és la meva vida. Som dels pocs productors de pollastre ecològic.
Finca: Ses Sitges
La terra té un gran component emocional. Per a nosaltres és entorn, llengua i cultura.
Finca: Torre d'Ariant
La terra és la nostra llar. Amb la compra del nostres productes es contribuiex a la conservació del voltor negre a Mallorca.
Finca: Roqueta
Nosaltres hem de menester la terra per viure però ella no ens necessita a noltros.
Finca: Ses Terres
Tenim petites produccions fetes amb estima i amb un component creatiu i innovador.
Finca: Es Coll Gomar
La nostra manera de fer aporta riquesa paisatgística, biodiversitat al territori i sostenibilidad ambiental.
Finca: Son Sureda Ric
Volem mantenir el lligam amb la nostra terra, protegir la nostra tradició i l’entorn natural que hem heredat dels nostres padrins.
Finca: Son Vell
Tenc un interès gran en viure de la terra tal i com ho han anat fent tota la meva família.
Finca: Son Sampola
Som la quarta generació de la finca i continuam fent una agricultura de muntanya i de conservació del paisatge.
Finca: So na Jaume Nou
Ser pagès és la meva gran passió. Foravila és la meva forma de vida.