Garrova

Garrova

Found 25 listings
Finca: Casa Esment
A Esment oferim productes de qualitat amb contingut social.
Finca: Es Coll Gomar
La nostra manera de fer aporta riquesa paisatgística, biodiversitat al territori i sostenibilidad ambiental.
Finca: Ses Sitges
La terra té un gran component emocional. Per a nosaltres és entorn, llengua i cultura.
Finca: Es Cabàs Nou
Cream un paisatge per cercar l’equilibri dels ecosistemes a través de la gestió agrícola.
Finca: Sa Madoneta
La terra és l’herència dels nostres avanpassats i la dels nostres descendents.
Finca: Ses Cases Noves
Durant la meva vida no he deixat mai de ser pagès, no faig altres coses.
Finca: Son Elsebitx
En cada una de les nostres botelles d’oli, en cada taronja hi ha un bocinet de nosaltres, de la nostra família.
Finca: Ses Terres
Tenim petites produccions fetes amb estima i amb un component creatiu i innovador.
Finca: So na Jaume Nou
Ser pagès és la meva gran passió. Foravila és la meva forma de vida.
Finca: Johannis
Em moc per la passió i les ganes de crear, i que es facin reals productes que la gent pugui consumir.
Finca: Can Monserrat
Record de nin estar enfilat damunt els cirerers. Ara em dedic a recuperar aquests fruiters antics per a què no desapareixin.
Finca: Son Cànaves
Tenim la voluntat de treure profit dels recursos que dóna aquesta finca familiar i de practicar l’agricultura ecològica.
Finca: Son Sureda Ric
Volem mantenir el lligam amb la nostra terra, protegir la nostra tradició i l’entorn natural que hem heredat dels nostres padrins.
Finca: Son Alegre
El nostre vi és fruit de l’amor a la nostra terra.
Finca: Roqueta
Nosaltres hem de menester la terra per viure però ella no ens necessita a noltros.
Finca: Son Valls
Et vas conscienciant com a pagès, que si no posam el nostre granet d’arena, deixarem això inhabitable.
Finca: Son Boiet
Cultivam fruits, regenerant el sòl, neutralizant carboni. Feim eleborats per nutrir i gaudir.
Finca: S'hort de c'an Llissa
Ho feim com un temps, com sempre s’ha fet, i escoltam la naturalesa, que és molt sàvia.