Confitura

Confitura

Found 14 listings
Finca: Ses Terres
Tenim petites produccions fetes amb estima i amb un component creatiu i innovador.
Finca: Son Valls
Et vas conscienciant com a pagès, que si no posam el nostre granet d’arena, deixarem això inhabitable.
Finca: Can Cervi, Ca sa Paça, Ses Rotes, Can Pau
Volem llegar la terra millor del que la vàrem rebre.
Finca: S'hort de c'an Llissa
Ho feim com un temps, com sempre s’ha fet, i escoltam la naturalesa, que és molt sàvia.
Finca: Casa Esment
A Esment oferim productes de qualitat amb contingut social.
Finca: Can Pinco
La passió per la terra i els animals fan que aquesta empresa familiar tengui els resultats que te.
Feim una agricultura perquè, a part d’alimentar les persones, sigui part de la seva medicina i de la seva salut.
Finca: S’Hort den Boira i Puntiró
Amb l’esforç de tres generacions hem donat valor al produce local i hem trobat l’equilibri entre la tradició i la innovació.