Biel Sureda

Nom: Biel Sureda
Finca: Can Roseta
Marca comercial: Can Roseta, planters ecològics
Adreça:
Carretera Son Servera-Capdepera, devora Pula Golf, Son Servera, Llevant
Correu electrònic: bielsureda@hotmail.es
Telèfon: 652 03 56 58
Facebook:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
Canals de venda:
  • Venda a finca
Venda directa:
Excedents de producció:
  • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Energies renovables:
  • Fotovoltaica
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
  • Plàstic o llauna