Andreu Salinas

Nom: Andreu Salinas
Finca: Es Cremat
Marca comercial: Es Cremat
Adreça:
Santa catalina Tomás, 30, Vilafranca, Llevant
Correu electrònic: a.salins@hotmail.com
Telèfon: 678 56 86 94
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Altres segells:
 • IGP Ametlla de Mallorca
Canals de venda:
 • Venda a mercats setmanals
 • A través de cooperativa o grup de consum
 • Venda on-line
Venda directa:
Excedents de producció:
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
 • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
 • Cultiu a la seca
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Cartró o paper
Economia social:
 • Assegurances
 • Assessorament
 • Serveis tècnics
 • Subministraments