@projecte_equilibri

Nom: Aimerit
Finca: Es Cabàs Nou
Marca comercial: Mel equilibri
Adreça:
Carrer Bauçà 11, Sóller, Tramuntana
Pàgina web:
Facebook:
Instagram:
Productes:
Mètodes de producció:
 • Agricultura de conservació
 • Agricultura regenerativa
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
 • Venda a petit comerç
 • Venda on-line
Venda directa:
Activitats a les finques:
 • Visites
 • Tallers
Estalvi d'aigua:
 • Goteig
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Vidre
 • Fusta
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social: