Agromallorca, S.A.T.

Nom: Agromallorca, S.A.T.
Finca: S’Hort den Boira i Puntiró
Marca comercial: Agromallorca
Adreça:
Carrer del Cardenal Rossell, 182, Palma, Ponent
Correu electrònic: agrogrupo@agromallorca.com
Telèfon: 971 26 38 89
Pàgina web:
Facebook:
Instagram:
YouTube:
Mètodes de producció:
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
 • Venda a petit comerç
 • A través de cooperativa o grup de consum
 • A través de distribuidor
 • Venda on-line
Venda directa:
Activitats a les finques:
 • Visites
 • Tallers
Excedents de producció:
 • Els destinam a entitats socials
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
 • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
 • Sensors intel·ligents
 • Goteig
Energies renovables:
 • Tèrmica solar
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Plàstic o llauna
 • Vidre
Treball fet per dones: 50%
Dones contractades: 30%
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Treballadores en risc d'exclusió social: 10%