Curs usuari aplicador de fitosanitaris bàsic

 

INSCRIPCIÓ a o bé al tel. 971 168 326, requerint nom, llinatges, núm. DNI, telèfon, adreça postal i mail. Ingrés al compte de Colonya ES54 2056 0009 7310 0107 3129 indicant nom i llinatges i la paraula BASIC.

La inscripció es formalitzarà únicament quan s’hagi realitzat l’ingrés.

Data

16 – 26 · setembre · 2019
Caducat!

Hora

18:00 – 21:00