Contingut reservat a les persones associades a la AdV

L’Agrupació de Defensa Vegetal d’Agricultura Ecològica d’APAEMA és la primera ADV eco de les Balears. Ofereix assessorament i recolzament tècnic a productors d’hortalissa, fruita, fruits secs, extensius, olivar i vinya.

El servei d’ADV, format per tècnics especialitzats, permet una atenció tècnica contínua i personalitzada. S’atenen demandes i incerteses sobre cultius eco, es fa un seguiment continuat al llarg de tota la campanya de cultiu, s’estudien les problemàtiques i punts febles de cada finca, es dissenyen noves plantacions, etc.

Més informació.