Associa’t ara

Per tal de tramitar la vostra alta com a persona associada, necessitam algunes dades personals:

Nom

Cognoms

Raó social

CIF

Document d'identitat

Afiliació al CBPAE

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Adreça

Codi postal

Municipi de residència

Amb tot això, vostè sol·licita:

  • ser admès/esa com a soci o sòcia de ple dret de l'esmentada associació,
  • que el pagament de la quota anual de soci o sòcia es faci a través de

Número IBAN .

APAEMA envia correus a les persones associades relacionats amb temes molt diversos. Marcau aquells que són de major interès per a vostè:


Protecció de dades: Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) creat amb la finalitat de dur un registre dels socis i sòcies de l'entitat. En cap cas seran comunicades o cedides. Per altra banda, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a APAEMA a través de correu electrònic, telèfon o personant-se a l'oficina de l'entitat. Per a més informació, consultau els termes i condicions de la web.