Assessorament

Quin assessorament necessites?

Des del cos de tècnics d’APAEMA t’oferim un assessorament a mida. Quin necessites?

Iniciació a l’agricultura ecològica

És freqüent que una persona amb poca o gens d’experiència dins el món agrari es senti atret pel missatge i les tècniques de l’agricultura ecològica (Ae), però desconegui els principis agronòmics bàsics, com és el maneig del reg, el maneig de la terra, la maquinària i estructures bàsiques, cultius adaptats, conceptes bàsics de ramaderia, comercialització, etc. Són conceptes vàlids per a qualsevol classe d’agricultura que es vulgui dur a terme. 

De fet, l’Ae no deixa de ser una interpretació de conceptes agraris que parteixen tots de la mateixa arrel. L’impuls i la visió d’aquests conceptes és el que decanta per a cada pagès/a la inclinació vers les diferents opcions de maneig agrari, de les quals l’ecològica és per nosaltres la més vàlida per ser la que es preocupa pel manteniment de la fertilitat de la terra i conservació dels recursos a llarg termini. L’agricultor/ramader ecològic es resol amb més èxit si ja coneix de partida les característiques de l’agricultura i ramaderia de Mallorca, s’hi ha relacionat i sap manejar-les. No debades, tots aquells pagesos que provenen de l’agricultura convencional i van passar-se a eco són, actualment, modèlics a l’hora d’enfocar altres metodologies.

Per tant, a APAEMA us ajudarem a adquirir els conceptes bàsics que tota agricultura i ramaderia necessita.

Reconversió a l’agricultura ecològica

Pels que es dediquen o s’han dedicat a l’agricultura convencional i desitgen fer la reconversió a Ae el pas és més o manco directe en funció de la intensificació dels seus cultius. Per exemple: passar a eco una finca de perfil tradicional de l’illa amb fruiters de secà associats a pastura i ovelles és prou immediat; s’han de vigilar els adobs i els fitosanitaris pel gra guardat, així com saber que els animals no poden rebre antibiòtics ni alimentació no Eco a no ser en cas de mesures d’emergència. Amb una previsió ben pensada, gran part de la manera de treballar continuarà sent la mateixa.

En canvi, si volem reconvertir 3 hectàrees d’hortalissa baix hivernacle o una plantació de 4 hectàrees de fruiters de reguiu, com cirerer, melicotoner o pomera, hem de saber que una de les prioritats serà disposar de matèria orgànica o fems en quantitats altes i que les eines que et permet emprar l’agricultura ecològica de cara a la protecció de cultius són d’eficàcia limitada i normalment s’utilitzen de forma preventiva. Així, el pas a eco ja necessita ser molt estudiat, amb tots els punts febles identificats per saber els canvis pel que fa a metodologia, eines, fitosanitaris, etc., que haurem d’aplicar per obtenir les produccions esperades.

A APAEMA solem dir que el pagès eco ha de saber-ne més, ha de tenir més coneixements que el convencional, atès que el primer no compta amb tantes eines per a corregir les intervencions desafortunades que un pugui haver pres. Des de l’associació us ajudarem a fer el pas a Ae per tots els cultius de l’illa.

Suport tècnic professional

El servei d’assessorament tècnic d’APAEMA està enfocat al suport dels agricultors professionals, organitzacions i institucions públiques o privades d’àmbit agrari, i també dels aficionats, que treballen el camp seguint les pautes de l’Agricultura Ecològica. Engloba des d’aspectes normatius sobre el Reglament (CE) 834/2007 i el 889/2008, els insums aptes, la situació legal pels elaborats, etc., fins treball de camp (reconversió a l’agricultura ecològica, potencial viabilitat d’un projecte agrícola, aspectes concrets damunt fitopatologies puntuals, interpretació d’analítiques, disseny de noves plantacions, estratègies de control).

El propòsit és orientar i acompanyar a l’agricultor en qualsevol aspecte tècnic i comercial.

Aquest suport pot ser a distància via mail, telèfon, visites durant l’horari d’oficina, etc., o pot ser molt més personalitzat, estable i dirigit a camp. Visita l’ADV per a més informació: secció ADV

El servei d’assessorament també inclou la difusió de totes aquelles novetats i notícies que puguin afectar el sector de l’agricultura ecològica. Així mateix, treballam per oferir formació constant per part dels tècnics que treballem per l’associació com per portar especialistes de fora de l’illa, els quals sempre aporten una visió actualitzada i rica del sector.

Els socis d’APAEMA poden comptar amb una visita anual a camp de franc en el moment de l’alta.