Sí, menjar ecològic i local als menjadors escolars és possible!

26 · octubre · 2022

Mallorca al plat és un projecte de la Direcció General de Sobirania Alimentària que ha coordinat APAEMA durant els passats mesos de març a juliol de 2021. El projecte ha nascut amb l’objectiu de transformar els menjadors escolars cap a un model basat en el consum de productes ecològics i locals, proveïts de manera directa per les persones que els han cultivat.

Després de l’experiència de 2011, APAEMA volia tornar a reprendre la introducció d’aliments ecològics a les escoles de Mallorca. Ens mou que les famílies i els infants puguin posar cara als pagesos i pageses que els alimenten i conèixer les finques on han estat conreats.  Les escoles i les famílies són els referents dels nostres infants i d’on poden aprendre tot el que necessitaran per viure i conviure amb els valors de l’agroecologia com el respecte, el compromís o la justícia.

Així doncs, ens vàrem posar un repte: demostrar que es pot introduir un 50% d’aliments ecològics i locals sense incrementar el preu del menú als menjadors escolars. Per aconseguir-lo s’ha treballat amb els diferents agents implicats (el sector educatiu, el primari i el de la restauració col·lectiva) en dues línies: la coordinació de cultius i redisseny dels menús de les escoles i l’elaboració de materials de sensibilització i organització d’activitats didàctiques entre la comunitat educativa de cada centre.

Dintre del sector educatiu, fins a set centres escolars públics han format part del projecte pilot: CEIP Can Bril de Sencelles, CEIP Melcior Rosselló i Simonet de Santa Maria, CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, CEIP Pere Rosselló Oliver d’Alaró, CEIP Rodamilans de Sineu, CEIP Ses Quarterades de Calvià i CEIP Mestre Colom de Bunyola.

Amb cada centre s’ha treballat amb les seves associacions de mares i pares i les actuacions han arribat a més de 700 famílies de Mallorca. També els equips directius i docents de cada centre s’han implicat per tal de fer possible el canvi.

En segon lloc, diferents productors i productores ecològiques de la Cooperativa de Pagesos Ecològics de Mallorca (PEM) han participat com a proveïdors de verdura, hortalissa i carn. També la Llonja de peix de Palma per estudiar la viabilitat d’introduir peix de captura local als menús dels menjadors escolars i les indústries ecològiques d’Es Garrover de Mallorca i S’Obrador en la part de productes transformats.

En tercer lloc, no ha pogut faltar la implicació de les empreses de restauració col·lectiva que gestionen aquests menjadors escolars, el seu personal de cuina i l’equip de persones que acompanyen els infants durant les menjades. Així, les empreses Can Arabí i Julio Tundidor i l’equip de la cuina del CEIP d’Alaró han pogut implantar els menús de Mallorca al plat durant dos dies del mes de juny de 2021.

APAEMA, a banda d’executar part de les actuacions del projecte, també ha coordinat de equip tècnic: Nani Moré de Menjadors Ecològics, Maria Blanquer, dietista-nutricionista i Borja Camí, enginyer tècnic agrícola.

Mesos després, el balanç de Mallorca al plat és que és possible introduir un 50% de producte ecològic local als menús escolars sense canviar el preu. A més a més, les escoles participants i les famílies estan disposades a fer el canvi i els productors i productores ecològics de l’illa estan organitzats i tenen diversitat i productes de qualitat. S’ha de reforçar el treball i la implicació de les empreses de restauració, cuiners i cuineres per formar-los i sensibilitzar-los en el procés de canvi. Així mateix, s’han generat les eines necessàries (programa, materials didàctics, etc.) per a què les escoles que vulguin implementar aquest canvi al seu menjador, puguin participar i dur Mallorca al plat dels seus infants.