Suma’t a la Carta Per una Agricultura i Alimentació Sostenibles

23 · desembre · 2022

Les diferents crisis que sofrim en l’actualitat estan mostrant el negatiu paper del sistema agroalimentari en el canvi global, així com la seva vulnerabilitat. Els efectes de l’emergència climàtica, el pic del petroli o la guerra a Ucraïna estan elevant els costos de la producció agrària i els preus dels aliments, però els marges per a l’agricultura familiar cada vegada es redueixen més. Malgrat les nombroses crides des de diferents instàncies internacionals per a impulsar sistemes alimentaris sostenibles i agroecològics, les polítiques agràries majoritàries redunden en una major concentració dels recursos, la terra i la producció en les finques de major grandària, deslligades del territori, i sovint les més insostenibles. Per a les petites i mitjanes iniciatives productives les coses són cada vegada més difícils, i les iniciatives d’orientació agroecològica no són una excepció.

Des de la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia treballem des de 2020, a través del projecte RURBACT, per enfortir el paper del sector productiu d’orientació agroecològica en la coproducció de polítiques d’alimentació sostenible i saludable. Fruit d’aquest treball s’ha construït la “Carta per una Agricultura i Alimentació Sostenibles”, a partir del debat entre els cinc grups d’agricultors/es implicats en el primer any de projecte, vinculats a altres tantes entitats membre de la RMAe: xarxa “Mincha d’Aqui” en Ainsa-Sobrarbe; Unió d’Horts Agroecològics de Madrid; APAEMA a Mallorca; Coordinadora Pagesa del País Valencià-COAG a València; i VallaEcolid a Valladolid. Aquesta carta presenta propostes molt concretes per a atendre les necessitats del sector productor d’orientació agroecològica en les escales municipal, autonòmica i estatal. En l’actual context de crisis globals superposades, aquest suport resulta clau. El període multielectoral que s’obre en 2023 presenta una finestra d’oportunitat important per a incidir en les polítiques agràries i alimentàries en les diferents escales administratives.

Per tot això demanem a persones i entitats socials, econòmiques, públiques i de tota mena, i especialment a agrupacions de productors/es compromeses amb l’agroecologia, a adherir-se a la Carta. Obrim un període, fins a febrer de 2023, en el qual volem recollir quantes més adhesions possibles d’entitats, per a poder difondre la Carta en la primavera.

Us demanem la vostra adhesió i el vostre suport per a la difusió, arribat el moment.

Us agraïm per endavant la vostra atenció i col·laboració.