Sobre la presència de Xylella fastidiosa a Mallorca

28 · febrer · 2017

Us deixam un document en pdf d’informació sobre la troballa d’aquest bacteri que pot afectar infinitat d’arbres cultivats i espècies forestals. Què és? D’on ve? Què passarà? Principals síntomes? Què hem de fer en cas de detectar un arbre malalt..