L’agricultura ecològica al món

08 · octubre · 2019

A continuació, resumim en una sèrie de punts, les dades més importants que aporta l’informe The World of Organic Agriculture, publicat per FIBL i IFOAM-Organics International durant el 2018:

• El mercat ecològic global mou 80.000 milions d’euros. Els Estats Units mou més de la meitat d’aquesta xifra (38.900 M€), seguit d’Alemanya (9.500 M€) i França (6.700 M€). Des de l’any 2000, el mercat ha crescut ni més ni menys que un 420%.

• Irlanda és el país on el mercat ecològic ha experimentat una major crescuda, situant-se aquesta al voltant del 21% durant el 2016. Espanya va experimentar una crescuda del 25% durant el 2015. La quota de mercat més alta la tenen a Dinamarca, amb el 9,7% del total del país.

• Els suïssos són els que més gasten per càpita, amb 274 € per persona i any en productes ecològics. Els danesos gasten 227 € i els suecs 197 € de mitjana. Gairebé el 90% de les vendes de productes amb certificació eco es fan a Europa i Nord-amèrica.

• El 2015, en el món, hi havia 2.700.000 de productors ecològics registrats i 57,8 milions d’hectàrees són gestionades de forma ecològica (amb un creixement del 15% entre 2015 i 2016). Segurament, aquestes xifres serien molt més elevades si comptàssim amb les petites explotacions familiars que no estan certificades però fan una agricultura de base orgànica.

• El 87% de les pageses i pagesos (eco) estan a països en vies de desenvolupament. Un 40% dels productors eco del món estan a Àsia, un 27% a Àfrica i un 17% a Llatinoamèrica. De fet, l’Índia és el país amb més productors inscrits (835.000), seguit d’Uganda (210.352) i Mèxic (210.000).

• Austràlia és el país amb més terreny inscrit amb 27,1 milions d’hectàrees. Llavors tendríem Argentina amb 3,1 milions, Xina amb 2,3 i els Estats Units amb 2,02 milions. Precisament sorprèn que la Xina hagi experimentat un creixement del 45% de la seva superfície en només un any!

• El terreny inscrit en agricultura ecològica supera el 10% de la superfície agrària del país en quinze casos i, a Europa se n’hi troben nou d’aquests. Els que més percentatge tenen són Liechtenstein (37,7%), Àustria (21,9%), Suècia (16,9%) i Estònia (18,9%).

• Europa té un 2,7% de la seva superfície agrària útil sota segells ecològics i ha crescut un 6,7% durant l’any estudiat. El país europeu amb més quantitat de terreny eco és Espanya, amb 2,01 milions d’hectàrees, de manera que se situa en cinquena posició a escala mundial. Llavors venen Itàlia, amb 1,8, i França, amb 1,5 milions d’hectàrees, respectivament.

• En el món, del total de superfície inscrita, més de dues terceres parts són pastures. Un 18% el sumen els terrenys sembrats de cereals, ferratges, oleaginoses, cultius tèxtils i llegums secs. Els cultius permanents representen un 8% del total (4 milions d’hectàrees), on apareixen, per aquest ordre, el cafè, les oliveres, els fruits secs, la vinya i els fruits tropicals i subtropicals.

• No tot és alimentació: el cotó ecològic està entrant amb força al mercat global i durant el 2016 es recol·lectaren 107.980 tones mètriques gràcies a 219.947 productors/es (s’hauria de veure, emperò, si les condicions de treball que reben són dignes).

• 179 països alberguen agricultura ecològica certificada. A 66 països trobam Segells Participatius de Garantia que avalen la producció de 311.449 productors i productores. Aquest darrer tipus de certificació destaca a l’Índia, Perú i Kènia.

Les Illes Balears, amb un 12,8% ens situaríem en el top 10 de la llista de territoris amb més terres ecològiques. Unes xifres, aquestes, que ens fan sentir part del moviment ecològic global i ens animen a continuar la nostra tasca.