Sa Porgadora, projecte pilot

25 · juny · 2020

Article escrit per l’Associació Varietats Locals.

Fins al dia d’avui, no hi ha cap centre de neteja de gra ecològic i de varietats locals a les Illes Balears. El sector agrari té dificultats per obtenir un gra per a sembra o per a consum humà, entre d’altres a causa dels següents factors: el minifundisme i la utilització de la mateixa maquinària de sembra i recol·lecció de gra per a diferents finques, el que provoca la mescla de diferents espècies en detriment de la conservació de les varietats en la seva puresa.

Per això, s’ha posat en marxa un projecte pilot per a la innovació del servei de gestió i neteja de gra existent, i crear un nou espai per a les varietats locals i ecològiques per tal de millorar la qualitat d’aquest gra. Avui dia hi ha un increment de la demanda de farines de varietats locals i ecològiques per la panificació que se’n fa d’aquestes. Tot i la creixent demanda, els pagesos i fariners es veuen amb dificultats per tal d’obtenir cereals seleccionats per a consum. Aquest fet es veuria resolt amb la creació d’una instal·lació de neteja i selecció d’aquest gra i, així, augmentar la qualitat del gra apte per a consum humà.

CONTEXT:

Ens trobam en un context en què la indústria processadora de grans, tant per a la producció de pinsos i farines per animals, com per a l’elaboració de farina i obtenció de llegums per consum humà, requereix una matèria primera neta d’impureses que puguin perjudicar el producte final en detriment de la qualitat. Actualment, a Mallorca, és complicat arribar a un grau d’uniformitat i de puresa competitiu atès que la majoria de pagesos no tenen les eines per aconseguir-ho. Tot i l’existència de porgadores en certs punts de l’illa, no totes elles proporcionen el grau de neteja exigit pels pagesos.

La neteja del gra no només és important pel que es pugui aconseguir com a producte final, sinó que és un procés clau per a la conservació i la millora de llavor i gra de qualitat. Així, és una eina important per preservar la biodiversitat cultivada, per fomentar l’autonomia dels pagesos i, per tant, la sobirania alimentària.

És sabut que, actualment, algunes lleguminoses o cereals estan a punt de desaparèixer, ja que no tenen sortida comercial com a conseqüència de la falta de maquinària de neteja. Hi ha un mercat que valora aquestes varietats i que valora la producció de productes ecològics. En el cas que ens ocupa, pareix que hi ha demanda en poder elaborar farines de cereal i en poder vendre llegum local. Així, podem dir que existeix un cert potencial en aquests tipus de producte, però amb les eines actuals s’encareix molt el cost de producció.

Amb la col·laboració de la cooperativa Camp Mallorquí Fruits, l’any 2019 s’ha habilitat i millorat aquest espai de neteja del gra a les instal·lacions que la cooperativa té a Sineu, que preveu un volum d’unes 700 tones de porgat de gra, entre cereal, tant per farina com per sembra, i llegum per animals, consum humà i de sembra.

Sa porgadora en qüestió. Autoria: Varietats Locals