ME ecològic de Mallorca cerca hotels i restaurants disposats a col·laborar amb foravila

10 · agost · 2022

Que es notin els 16.000.000 de turistes a l’agricultura de Mallorca

L’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), a través del seu projecte “ME ecològic de Mallorca” de promoció del consum d’aquesta carn, llança una campanya amb la qual se cerquen hotels que estiguin disposats a comprar 100 mèns, i restaurants que vulguin un lot de 10, durant aquest mes d’agost.

Els ramaders ecològics d’oví es troben en una situació complicada, ja que el consum de carn de mè està davallant un 15% anualment. Molts dels mèns ecològics, criats en llibertat a base de llet materna i pastures, i d’una excel·lent qualitat, s’han d’acabar venent com a convencional, el que suposa no compensar els seus costos associats. Sorprenentment, és durant els mesos d’estiu, quan la nostra illa és visitada per milions de persones que s’alimenten diàriament, que les vendes d’aquesta carn cauen en picat.

La campanya interpel·la directament el sector turístic perquè es responsabilitzi més del sector primari amb la frase “Que es notin els 16.000.000 de turistes a l’agricultura de Mallorca!”. Els pagesos ecològics i bona part de la societat no perceben els beneficis que haurien de reportar tal volum de visitants, encara que l’activitat agrària, i en especial el policultiu tradicional combinat amb ramaderia extensiva, és la responsable d’aquest paisatge rural que tenim i que s’empra com a atractiu turístic. La continuïtat d’aquest model d’explotació agrària depèn absolutament del suport de la societat consumint els aliments que produeix. Els grans consumidors, com hotels i restaurants, haurien de ser els primers compromesos amb el producte local pel benefici que suposa per a la comunitat en conjunt. A més, en el context d’emergència climàtica, l’encariment dels combustibles i l’energia, el canvi de model agroalimentari hauria de ser prioritari, tant per als agents privats com per als públics.

Existeixen precedents d’èxit, com el compromís que ha mantingut la cadena GARDEN Hotels amb el projecte “ME ecològic de Mallorca”. Des de l’any 2015, la cadena ha adquirit cada any 3 tones de mè ecològic, el que suposa més de 2.500 animals comprats en vuit anys. Aquest compromís no ha estat només amb la compra del producte sinó que l’empresa ha adaptat la roda de menús per poder aprofitar tota la canal de l’animal.

La ramaderia extensiva i concretament les guardes d’ovelles, tenen un paper fonamental a l’agricultura tradicional de ca nostra. Transport de nutrients, control de l’herba, prevenció d’incendis, increment de la fertilitat del sòl o preservació de races autòctones, en són alguns exemples.