L’hort ecològic escolar

31 · gener · 2022

Cream un hort ecològic per produir aliments de qualitat, per cuidar de la nostra salut i alhora la del nostre entorn. Un hort ecològic escolar, a més, és un petit pulmó en mig del pati, on investigar i viure els processos de creixement de les plantes. Generar un hort ens ajuda a entendre els cicles de la vida. És un racó per connectar amb coneixements ancestrals. Un espai on viure el present a través de tots els sentits. Observar el pas del temps, els canvis d’estació. I una bona oportunitat per aprendre que la natura ens brinda regals quan en tenim cura.

La presència d’APAEMA a les escoles va començar l’any 2017. Durant els darrers cinc anys hem duit a terme activitats als centres educatius per fomentar, incentivar i acompanyar aquells equips d’educació infantil i primària que tenen o volen crear un hort ecològic escolar. Durant aquest temps hem treballat amb docents engrescats, de totes les àrees, amb experiència o sense. Mestres, que decidiren dedicar un temps de la seva jornada a generar un hort per als infants i on treballar alguns dels continguts curriculars. També i durant aquest temps, hem detectat la dificultat dels centres a l’hora de donar continuïtat a les hortes. Manca de recursos, d’infraestructures i de suport tècnic i humà. Per aquest motiu, des d’APAEMA tenim l’objectiu de continuar un any més, donant suport a aquelles comunitats educatives que treballen de forma vivencial l’educació ambiental, desenvolupant propostes per contribuir a la creació d’espais verds comestibles.

Observant els patis de les escoles detectam que són espais on les pistes de bàsquet i de futbol són encara els elements arquitectònics principals. Sòls on el ciment n’és el principal protagonista. La creació d’horts ecològics a les escoles implica redissenyar part dels espais d’esbarjo dels infants. Una oportunitat per obrir nous racons de joc i ampliar així els indrets on les criatures poden satisfer les seves necessitats. I és que els espais on habitam ens condicionen i a través de l’hort podem cobrir necessitats molt diverses: d’aprenentatge, de creació, de bellesa, d’autonomia, de salut, de descans, de plaer… Engegar un hort amb els infants, a més, permet transmetre valors socials i mediambientals. Per aquest motiu APAEMA vol estar a prop dels centres i ajudar a repensar els espais de joc autogestionats pels infants. Renaturalitzar els patis. Incrementar els espais verds per educar en l’amor i el respecte vers la naturalesa. Consideram que la transformació dels patis pot contribuir a la creació de societats més sostenibles.

Les activitats que realitzam són a demanda dels ajuntaments o dels mateixos centres. Docents, infants i una educadora d’APAEMA ens trobam fora de l’aula per iniciar el taller. Prèviament, la responsable de les activitats educatives de l’associació ha visitat l’hort de l’escola per detectar les necessitats i consensuar amb els mestres els detalls de la sessió. La intenció és sumar al projecte d’hort ecològic del centre, col·laborar. Durant el darrer curs 2021, vàrem dur a terme diversos tallers: “Les tasques de l’hort i la sembra”,  “Les plantes aromàtiques”, “Fruites i verdures de temporada”…, activitats puntals que tenen com a objectiu transmetre a les criatures de totes les edats del centre, la importància de l’agricultura ecològica de manera vivencial. És per això que durant la sessió els infants en són els protagonistes. Preparant la terra, identificant les hortalisses, sembrant, olorant, dibuixant o fent recerca i anotant les descobertes. Un temps gratificant on compartir el plaer d’estar en contacte amb la terra. On els infants poden prendre consciència que formam part d’un ric ecosistema.