Les hores de fred i els arbres fruiters

27 · novembre · 2020

En el 2019 APAEMA va realitzar un estudi actualitzant les dades d’hores-fred a les Balears. Es tracta d’una informació cabdal a l’hora de planificar plantacions d’arbres fruiters.

Què són les hores-fred?

Les hores-fred són un paràmetre meteorològic que s’utilitza per mesurar el fred que necessiten els arbres fruiters per tenir una bona brotada i floració.

Com s’obtenen?

Es poden obtenir amb càmeres del satèl·lit Meteosat o amb estacions meteorològiques. Les dades satel·litàries són ràpides però poc precises. Les dades d’estacions s’han d’analitzar amb mètodes estadístics però donen resultats molt precisos.

Quina utilitat té conèixer les hores de fred?

A l’hora de triar una varietat per fer la nostra plantació de fruiters, hem de conèixer quantes hores-fred té la zona i quines necessitats d’hores-fred té la varietat que posarem. Si triem una varietat molt exigent i la nostra finca està a una zona amb poques hores de fred, la producció del cultiu es pot veure molt compromesa.

Què passa si hi ha un hivern poc fred?

La majoria de fruiters necessita fred durant l’aturada o latència (el moment que l’arbre no té fulles durant l’hivern). Si no es dóna aquest fred, l’arbre pateix i es poden donar conseqüències a les gemmes, als brots, a les fulles i als fruits. En general, les fulles tindran deficiències, l’arbre brotarà de forma irregular i els fruits tindran menys qualitat.

Què fer si ve un hivern amb poc fred?

Si hi ha danys freqüents o si ja es veu que vendrà un mal hivern, hi ha poques pràctiques per reduir els danys, bàsicament centrades a forçar la sortida de la latència.

On puc consultar quantes hores-fred té la meva finca?

Al document que hi ha penjat a la web d’APAEMA i que tothom pot descarregar gratuïtament.

És un PDF que podeu trobar a la següent URL: https://apaema.net/wpcontent/uploads/2018/10/Hores-fred.pdf

Quines són les conclusions?

El principal objectiu era realitzar un mapa actualitzat. Altres dades com veure l’evolució d’aquest paràmetre en els anys o la sensibilitat de les varietats habituals no eren l’objecte de l’estudi.

A la xarxa AEMET li falten estacions a la zona est de Mallorca més agrària (Sant Llorenç, Artà, Petra, part de Manacor…)

Si la vostra finca té un relleu molt complex, és recomanable disposar d’una estació particular o consultar la informació dels satèl·lits, a més de les estacions d’aquest projecte.