Horts socials i escolars a les Illes Balears

29 · desembre · 2021

Els horts escolars i els horts comunitaris són una eina de caràcter social encaminada a millorar la sobirania alimentària. A les nostres illes des de la Xarxa de Pagesos ecològics de les Balears, gràcies a la presentació del Decàleg per al Foment de l’Agroecologia en l’Administració local, feim feina per a desenvolupar diferents projectes que integren l’agroecologia als àmbits escolars i municipals.

A Eivissa, APAEEF, tenim diversos objectius per fomentar els horts ecològics a les escoles: potenciar l’hort com a eina de treball per l’estudi d’altres matèries, mostrar el cicle de l’aigua, de la vida, de les plantes i dels recursos endògens, el foment del reciclatge i compostatge i el foment de la cultura i tradicions a través del coneixement de les varietats locals i de la ramaderia autòctona. Així com mostrar que la feina de pagès o ramader és una sortida professional.

Des del curs 2018-2019 tenim el projecte d’horts escolars gràcies a la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Centenars d’alumnes de diferents centres escolars del municipi i diferents cursos han estat partícips de la posada en marxa de petits horts on han après les tècniques de germinació i plantació, així com la importància de les bandes florals associades als cultius per atreure la fauna auxiliar. S’ha comptat amb la participació del professorat per implementar les matèries lectives amb les activitats de l’hort.

Aquesta iniciativa té com a objectiu ampliar aquest projecte a la resta de municipis de l’illa.

A Mallorca, ja fa una partida d’anys que APAEMA posà en marxa el servei de dinamització, seguiment i assessorament tècnic d’horts eco socials a diferents municipis. Podem dir que la creació d’aquests espais, ja sigui per l’autoabastiment d’aliments sans, l’oci o l’educació, suposa una opció per a millorar el ben estar de persones i famílies, a més de suposar una opció viable per a la cohesió social i la sostenibilitat territorial i ambiental del municipi.

La situació excepcional que estam vivint, motivada per la crisi sanitària de la COVID-19 i la crisi econòmica esdevinguda, fa que les necessitats de creació, ampliació i millora dels horts eco socials suposi, ara més que mai, un nou repte per garantir proveïment d’aliments de qualitat, a les persones més desfavorides.

Aquesta tasca ens ha fet entendre que la visió de “saber de fora vila” o que fent un simple repartiment de parcel·les, per part de les entitats promotores, no és suficient per donar sortida a la complexitat d’aquests tipus de projectes. Des d’APAEMA continuarem treballant per tal d’adaptar-mos a cada moment i situació, defensant sempre una visió agroecològica.

A Menorca, i tot i que APAEM no ha disposat mai d’un projecte propi per al foment dels horts escolars i socials, la col·laboració amb la seva implantació i manteniment ha estat un constant durant els darrers anys; en atenció a les demandes dirigides a l’Associació tant per part d’Ajuntaments com d’escoles. Així, s’ha participat en diverses ocasions en la creació d’horts urbans de caràcter social, sobretot amb l’assessorament: identificant les necessitats, compartint els nostres coneixements, fent préstec de llibres o recomanant els recursos bibliogràfics o en línia de què disposam.

Més activa, a partir d’aquests i altres recursos, ha estat la participació en algunes iniciatives d’horts escolars. Ja que, tradicionalment, les escoles s’han mostrat molt interessades tant en l’ús de varietats locals menorquines com en la convivència de l’hort amb la flora adventícia i la fauna associades als cultius. En aquest àmbit, s’ha contribuït a la identificació i recomanacions oportunes sobre la presència i l’observació de diverses espècies, el tractament de plagues i malalties i la gestió que preveu l’agricultura ecològica. També s’ha cobert la necessitat de planificar la sembra de flora associada i l’elaboració de compost –gràcies a la celebració de tallers en col·laboració amb l’APAEMA–. El coneixement del cicle de l’aigua o la introducció a temes com la sobirania alimentària sempre han estat un objectiu en aquestes participacions. Molt especialment, com apuntàvem, la col·laboració amb les escoles ha passat pel lliurament de la Guia de Varietats Locals de Menorca i la cessió de llavors i planters de varietats locals. Complementàriament, s’han fet propostes com tallers de germinació, d’extracció de llavors i la creació de petits bancs de llavor per a l’autoabastiment dels centres així com la celebració de xerrades i altres activitats de dinamització.