Finques ecològiques instal·len estacions d’avís fitosanitari pioneres a Balears

10 · juliol · 2023

APAEMA ha instal·lat aquesta setmana les primeres estacions d’avís fitosanitari a les finques ecològiques de les Illes Balears. Aquesta iniciativa representa un avenç tecnològic significatiu per al sector agrari, ja que permetrà als agricultors anticipar-se i prendre mesures preventives enfront de potencials malalties que afectin les seves collites, principalment olivar i vinya. I en conseqüència, estalviar les despeses en tractaments i regs.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre APAEMA i el suport financer de Fundació Mallorca Preservation, que patrocina part del projecte aportant 15.300 € per als pròxims 3 anys. Aquesta aliança entre APAEMA i MAPF reflecteix el compromís compartit per promoure l’eficiència i professionalització del sector ecològic de Mallorca.

Mitjançant una xarxa de sensors i estacions meteorològiques d’última generació, les estacions d’avís fitosanitari recopilen dades i informació en temps real sobre les condicions climàtiques: humitat i temperatura, factors clau per al desenvolupament de plagues i, sobretot, malalties. Aquestes dades són analitzades per un sistema, que genera avisos i recomanacions personalitzades per als agricultors, permetent-los prendre les mesures adients en el moment oportú.

Les estacions d’avís fitosanitari no només beneficiaran a les finques ecològiques on s’han instal·lat. També podran ser d’utilitat per a la resta de socis d’APAEMA, i el sector agrari en general. Aquesta tecnologia permetrà als agricultors prendre accions preventives o curatives en el moment adequat, evitant pèrdues de collita i reduint l’ús de productes químics.

Conjuntament, s’han instal·lat també sondes per a la lectura d’humitat a la terra, a la zona d’influència radicular, la qual cosa permet saber amb precisió les necessitats hídriques dels cultius en tot moment. S’estima que els dos sensors, en suma, poden suposar un estalvi de 1.500 kg de coure, el que serien uns 15.000 € d’estalvi econòmic, o entre 100.000 i 150.000 tn d’aigua entre les 30 finques enxarxades dins el projecte. Això, no només serà útil per les finques sòcies de l’ADV (Associació de defensa vegetal eco) d’APAEMA, sinó també per a la resta de finques eco i el sector agrari en general.