Deu anys de formació agrària ecològica

29 · març · 2021

La formació té un lloc preeminent dins APAEMA. Entorn del 2011 la junta directiva va prendre la decisió d’apostar per la formació agrària ecològica a fi de consolidar la producció ecològica, incidint sobretot en la professionalització. Deu anys després ens trobam amb una oferta formativa consistent en més de cinquanta cursos, més de 20 experts de l’àmbit estatal i 1.200 alumnes per campanya.

Pensam que són les associacions qui poden afinar amb les temàtiques més interessants pel sector, atès que estan en contacte estret amb els agricultors i ramaders. Podríem dir que les associacions com la nostra van agafar el testimoni del Servei d’Extensió Agrària, en termes de proximitat, atenció tècnica, voluntat dinamitzadora i intenció integradora. Així, el calendari de formació anual es basa en l’opinió dels nostres associats, que valoren les diferents temàtiques i en poden fer de noves. 

També des de l’entitat, a través dels tècnics i comissions, es proposen cursos estratègics que ens permeten apostar per noves línies de formació, com el cultiu de l’alvocat o garrover, o potenciar altres que en aquell moment esdevenen estratègics, com la fertilització i sanitat eco d’hortalissa i fruiters o el maneig i alimentació ramadera. Una vegada triats els temes els desglossam en els diferents nivells, bàsic o avançat, i els programam a les èpoques més adients. Normalment són cursos breus d’entre 10 i 15 hores, adaptades a l’horari del sector a qui més va dirigit. La gran majoria es desenvolupen els capvespres i el dissabte matí, i sobretot concentrats els mesos de menys tasca al camp.

Fins a enguany tots els cursos eren presencials. Amb la irrupció del Covid-19 hem entrat amb els cursos en línia, i amb gran resposta, per sorpresa nostra. En realitat, la modalitat virtual facilita petits cursos amb temàtiques poc comunes, com el de pistatxo o el de cànnabis, amb poques possibilitats d’establir a les illes, però que convenia conèixer. La facilitat en la gestió d’aquests cursos virtuals probablement no compensa la pèrdua de proximitat amb el professor, i sobretot entre alumnes, amb interessos comuns i que fins aleshores no es coneixien, però ha estat una eina imprescindible per poder continuar amb l’oferta formativa.

A manera de valoració general podem arribar a la conclusió que la formació ens ha permès relacionar-mos amb especialistes d’arreu de l’estat, el que a la llarga incideix en el servei d’assessorament d’APAEMA. Per altra banda, molta gent coneix l’entitat a través de la formació, i passen a sol·licitar altres serveis que abans no sabien a qui demanar. Amb la formació s’empodera el sector no professional i l’agricultura familiar i d’autoconsum, i permet que APAEMA pugui acompanyar als nous pagesos a fi que es puguin professionalitzar.

El perfil d’alumne que acudeix als cursos són professionals agraris que volen millorar les seves tècniques i pagesos que tenen produccions d’autoconsum i d’agricultura familiar que volen millorar o diversificar les seves produccions i ser cada vegada més autosuficients.