Comunicat sobre l’alerta sanitària per la detecció d’òxid d’etilè en goma de garroví importada

03 · agost · 2021

En referència a l’alerta sanitària emesa fa alguns dies l’Agència Estatal de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) sobre la detecció d’òxid d’etilè en goma de garroví importada, es fa necessari un aclariment per evitar que la producció de garrova local es vegi perjudicada.

Els articles i reportatges que han sortit a mitjans de premsa estatals no són clars i poden induir a confusió de les persones consumidores, el que podria afectar greument el mercat de la goma de garroví i de retruc el cultiu de la garrova. En aquest sentit, APAEMA fa públic aquest comunicat amb l’objectiu de contribuir a l’esclariment de la notícia, pronunciar-nos convençuts de la innocuïtat de la goma de garroví produïda a la UE, i en suport dels productors locals de garrova i de les indústries associades.

Els darrers anys, el cultiu de la garrova a Mallorca està experimentant una bonança gràcies a l’auge en el consum mundial de goma de garroví. La goma de garrofí (E410) s’extreu del pinyol de la garrova i s’utilitza com a espassant i/o estabilitzant en l’elaboració d’infinitat de productes agroalimentaris. És el cas, per exemple, dels gelats o de les salses, entre molts altres. La demanda creixent de goma de garroví ha afectat positivament en els preus de la garrova i tant és així que, a Mallorca, es preveu una certa substitució del cultiu de l’ametler, molt afectat per la Xylella fastidiosa i el canvi climàtic, per noves plantacions de garrover en els pròxims anys. Els bons preus de garrova suposen una petita alenada d’aire fresc per a les finques tradicionals de policultiu i un petit suport per al seu manteniment.

L’AESAN ha publicat diferents notes i alertes per mor de la detecció d’òxid d’etilè en lots de goma de garrofí importats, provinents de països de fora de la Unió Europea. L’òxid d’etilè és un esterilitzant que està prohibit a la Unió Europea des dels anys 90 pels seus efectes perjudicials damunt la salut i el medi ambient. És una substància catalogada com a carcinògena i mutagènica, tòxica per a la reproducció, afecta al sistema nerviós central i perifèric, etc.[1] S’utilitza a tercers països com a plaguicida en l’emmagatzematge de productes alimentaris, en països del Sud Global i també en països rics com els Estats Units. L’alerta de l’AESAN ha suposat la retirada del mercat de partides de gelats i postres de marques conegudes, que havien fet ús de partides de goma de garroví contaminades amb restes d’òxid d’etilè, provinents de fora de la UE.

Tot i que alguns mitjans han tergiversat la informació donant a entendre que el perill radicava en la goma de garroví en si mateixa, l’AESAN deixa clar en els seus comunicats que no és així: la goma de garroví és segura, està perfectament autoritzada a Europa i compleix amb tota la normativa pertinent. El perill ve per part de l’òxid d’etilè emprat a tercers països com a esterilitzant de magatzems.

Aquest succés convida a tres reflexions. Primer, que consumir aliments locals no només és una forma de donar suport al sector agrari local i de reduir la petjada ecològica del nostre estil de vida, sinó que també és una garantia sanitària, ja que a la UE disposa d’una normativa que sol ser més estricte que a altres regions del món. En segon lloc, que s’han d’incrementar els controls dels aliments importats, els quals competeixen amb els productes locals amb preus molt més baixos perquè han estat produïts sense determinades mesures o restriccions que aquí puguem tenir, excepte aquells identificats amb segells de Comerç Just, que certifiquen que s’ha respectat la justícia econòmica, social i ambiental durant la seva producció. I finalment,  que si volem evitar l’ús de substàncies químiques de síntesi perjudicials per a la salut i el medi i, en definitiva, no repetir aquesta situació, el millor camí és optar d’una vegada per totes per una producció ecològica certificada.


[1] Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social., ed. (Julio de 2015). «ICSC 0155 – ÓXIDO DE ETILENO». International Labour Organization.


Porreres, 3 d’agost de 2021.