Per tercer any consecutiu, ajudam a substituir 165 km de plàstic d’encoixinat per biodegradable

27 · abril · 2021

Denou productors i productores de Mallorca, inscrites en agricultura ecològica, han substituït enguany el plàstic d’encoixinat convencional per plàstic biodegradable. Aquest plàstic s’empra tradicionalment en agricultura per evitar la competència entre el cultiu hortícola i la vegetació espontània, protegeix el sòl i l’escalfa. L’acció tendrà un impacte positiu damunt del medi ambient perquè no deixarà residus i s’estalvien recursos naturals en la seva fabricació, així com fomentar el cultiu professional d’horta en gestió eco.

El canvi ha estat possible, per tercer any consecutiu, gràcies a l’acord entre l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) i Mallorca Preservation Fundation (MAPF), les quals signaren un conveni de col·laboració el 2019. APAEMA ha coordinat la compra conjunta de plàstic biodegradable per als seus socis i MAPF ha assumit un percentatge del sobrecost que té aquest plàstic respecte del convencional. Sense aquesta acció, l’ús d’aquest material no contaminant és menys rentable degut al sobrecost que té comparat amb el plàstic convencional, més barat. L’ajuda econòmica de Mallorca Preservation Fundation ha esdevingut fonamental pels pagesos ecològics, avesats a disposar de materials menys competitius que els emprats per l’horticultura convencional. Aquí pots llegir més informació sobre el projecte

En aquest tercer any, 19 finques eco d’horta s’han beneficiat de l’ajuda i en total s’han evitat més de 165 quilòmetres de plàstic, substituït-lo per 2.360 kg de biofilm biodegradable, sense transgènics. El nou plàstic està fabricat amb matèries primes naturals compostables i es dissol a la terra en menys d’un any. Té les mateixes prestacions que el plàstic convencional i fent-ne ús s’evita la generació de l’equivalent en residus plàstics, que tarden centenars d’anys en degradar-se i que en massa casos s’abandonen a la mateixa finca, el que remet a una agricultura nociva i lamentable.