APAEMA denuncia la compravenda de garroves “sense papers”

14 · setembre · 2022

L’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha denunciat públicament la situació de robatoris (furts, segons els legalistes) de garroves en què es troben molts pagesos i propietaris a les seves finques. 

Els preus de la garrova fa uns anys que són molt bons, una gran notícia per a les persones que conren aquest cultiu, i per foravila en general, ja que suposa una entrada important de recursos per mantenir l’activitat agrària. No obstant això, ha provocat un efecte crida per als robatoris d’ençà d’aquests bons preus. Arran d’aquest problema, que ja s’havia denunciat en anys anteriors, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va anunciar una regulació per a l’entrega de garroves a magatzems que implicava una identificació de l’origen del gènere. Així, els venedors i/o productors hem de declarar el polígon i parcel·la d’on prové cada partida de garrova. Teòricament, això hauria de suposar un fre per als robatoris. Però pel que pareix, avui dia, aquest sistema no funciona perquè els robatoris no s’aturen. Hi ha compradors que compren aquesta garrova “sense papers” a preus inferiors al de mercat i llavors la declaren a nom seu, una pràctica que segueixen magatzems i particulars. Basta veure els anuncis que hi ha als portals d’internet de segona mà. 

Els robatoris continuen denunciant-se, però moltes vegades les víctimes es troben indefenses i impotents perquè, quan es comuniquen amb la Guàrdia civil, el cos policial competent en matèria de robatoris a foravila, la resposta és que, o bé no tenen efectius disponibles per poder abastar la problemàtica, o bé ho consideren un furt, sense repercussió legal per al lladre. És el que ha passat a diferents finques de productors ecològics, socis d’APAEMA, en especial amb un cas a la zona de Santa Eugènia, que ha estat afectat tres vegades dins aquesta campanya. Ahir mateix, uns lladres li van buidar una caixa de camió sencera. La Guàrdia civil no hi ha pogut acudir perquè no tenia efectius suficients.

Traslladam a les administracions competents, Delegació de govern i Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la necessitat de prendre les mesures pertinents per posar solució a aquest problema que només va en contra dels pagesos, dels propietaris i en definitiva de la foravila de Mallorca.