Planter ecològic

El contacte dels planteristes ecològics inscrits al CBPAE és:

NomCodi Contacte Localització
Viver Bio Estel de Llevant1264P672 73 90 92Manacor
Jaume Capellà 1421P690609779 Llucmajor
Mallorca Growing Plant SL 1482P 971166514 Porreres
Miquel Morey1485P607810299Manacor

Us recordam que, a l’hora d’adquirir planter ecològic, heu de sol·licitar a aquests operadors el volant de circulació respectiu, que us assegura la certificació ecològica del mateix i que haureu de facilitar al tècnic de control del CBPAE en posteriors visites de control a la vostra explotació. La Normativa Europea (art. 12 i) i art. 22 b) del Reglament (CE) 834/2007 i art. 45 del Reglament (CE) 889/2008) no permet l’ús de material de reproducció vegetativa no procedent de l’agricultura ecològica si n’hi ha de disponible en la seva variant ecològica.

Llavors amb segell eco

L’Associació de Varietats Locals ofereix tot un ventall de llavors (descarrega el catàleg), la majoria amb certificació ecològica, als següents establiments:

També pots fer comanda a través de l’adreça o al telèfon de l’associació. Els sobres de llavors estan pensats per a petits pagesos o famílies. En el cas que es desitgin quantitats més grans s’han de posar en contacte amb l’associació a través de l’adreça de mail o telèfon abans apuntats. Més informació a www.varietatslocals.org

Cereals i llegums per a extensiu

Si per contra, el que necessites són sacs o saques de cereals o llegums per sembrar, posa’t en contacte amb APAEMA i et facilitarem contactes de pagesos.