Agricultura ecològica

Què és?

L’agricultura i la ramaderia ecològica formen part d’un sistema de producció agrària definit per normativa des de 1992 en l’àmbit europeu. Actualment és el Reglament CE 834/2007 i el Reglament CE 889/2008 els que regulen la Producció Agrària Ecològica als estats membres de la UE.

Aquest tipus d’agricultura sorgeix de la preocupació creixent a la nostra societat per saber en quines condicions es produeix l’aliment que consumim, per conservar el medi ambient i els recursos naturals. És una evolució dels mètodes agraris tradicionals cap a tècniques més modernes de producció més respectuoses amb el medi, basant-se en un mètode de producció agrícola i ramadera que es caracteritza per mantenir la fertilitat del sòl, no aplicar productes químics de síntesi, ni utilitzar organismes modificats genèticament. L’Agricultura ecològica s’adapta a la capacitat de produir de la terra, sense forçar-la, amb rotació de cultius, mantenint la renovació dels cicles naturals i la fertilitat del sòl. En la mateixa línia, conserva els costums apresos i permet un alt grau d’autosuficiència pel pagès.

Moltes vegades ens referim a Agricultura ecològica (Ae) quan volem parlar de la suma d’agricultura i ramaderia perquè poques vegades van dissociades: la ramaderia és necessària per tornar nutrients a la terra en forma de fems i poder mantenir així la seva fertilitat actual i futura.

ECO o ecològic és el mateix que BIO, biològic o orgànic?

Segons la normativa europea de referència, els termes “ecològic”, “biològic”, “orgànic”, “eco” i “bio” són el mateix, és a dir, productes alimentaris produïts seguint les pautes de la Producció Agrària Ecològica.

Com se certifica?

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és l’òrgan de control i certificació a les nostres illes. És una entitat público-privada, en la qual els inscrits poden participar de les seves juntes i assemblees. Compta amb un equip de 6 persones.

El CBPAE ofereix una certificació molt assequible per als productors i elaboradors ecològics, cosa que permet que el segell pugui arribar més fàcilment a totes les persones, finques, productes… i finalment, també als consumidors.

Com puc reconèixer un producte ecològic d’un altre que no ho és?

De tots els productes que surten d’una finca o indústria ecològica hem de diferenciar entre aliments a granel i productes envasats.

Aliments eco a granel: si no són del mateix productor o establiment que els ven, requereixen un volant de circulació o factura que demostri el seu origen. En el cas de carn, aquesta va acompanyada d’una brida groga amb un número CBPAE corresponent.

Productes eco envasats: un producte es considera ecològic quan almenys el 95% dels seus ingredients d’origen agrari han estat produïts i/o elaborats per un productor o elaborador controlat i inscrit al CBPAE o en qualsevol altra autoritat de control en Agricultura ecològica, sigui pública o privada. En aquest cas, es poden col·locar els segells de la Producció Agrària Ecològica a la seva etiqueta.

A l’etiquetatge dels productes ecològics envasats pots trobar també la següent informació:

  • Codi d’autoritat de control, que en el cas del CBPAE es “ES-ECO-013-IB”
  • Número d’inscrit al CBPAE (0000E)
  • Lloc d’obtenció de les matèries primeres agràries: Agricultura UE – no UE
  • Contraetiqueta amb la numeració assignada pel CBPAE

Podeu trobar també altres productes etiquetats amb el logo del CBPAE que no siguin considerats estrictament com a “producte ecològic”, com ara productes amb un percentatge d’ingredients ecològics inferior al 95%, aliments principals acompanyats de productes ecològics (p. ex. sardines en oli d’oliva ecològic) o productes d’origen vegetal en conversió cap a l’agricultura ecològica. En tot cas, tots aquests productes NO podran dur mai el logo europeu.

Què he de fer per poder produir i vendre amb el segell ecològic?

El primer pas és inscriure la teva finca al CBPAE fent-hi arribar una sol·licitud d’inscripció i passant una primera visita per part d’un dels seus tècnics. Anualment, rebràs almenys una inspecció a la finca i es comprovarà la teva activitat mitjançant el quadern d’explotació, els volants de circulació, etc.

En cas de que l’elaboris el teu producte, llavors hauràs d’inscriure l’obrador, i si només comercialitzes, bastarà sol·licitar el teu número d’operador al CBPAE si vens a granel.

Et deixam la seva web per a més informació: www.cbpae.org